Սուրբգրային ընթերցումներ և քրիստոնեական ուսուցում/ Catechismo domenicale

Այուհետեւ Մեծ Պահքի յուրաքանչյուր կիրակի , պատարագից հետո եկեղեցու սրահում կկազմակերպվի Սուրբգրային ընթերցումներ և քրիստոնեական ուսուցում: Այս կիրակի միասնական կորոշենք հաջորդ կիրակի օրվա նյութը:

Da ora in poi ogni domenica della Quaresima, dopo la liturgia, nella sala della chiesa, sarà organizzato il Catechismo domenicale. Questa domenica decideremo insieme il tema per la domenica prossima.