SUNDAY SERMONS / Կիրակնօրյա պատգամներ

Երկրորդ Ծաղկազարդի խորհուրդը

Տ․ Տիրայր Վրդ․ Հակոբյան․ Իտալիո հոգևոր հովիվՀայ Եկեղեցու Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակություն